sarvodaya

Sarvodaya steunen?

Sarvodaya Nederland wil het werk van Sarvodaya in Sri Lanka blijven ondersteunen. Daar is veel geld en inzet voor nodig. U kunt ons helpen door een donatie aan giro 4435192 ten name van Sarvodaya Nederland.

Projecten steunen?

Onder de vlag van Sarvodaya Nederland zijn een aantal groepen actief. De groepen ondersteunen op verschillende manieren de projecten van Sarvodaya Sri Lanka. Door donateurs te werven, geld in te zamelen, fondsen te werven, of samenwerking te organiseren tussen organisaties in Nederland en Sri Lanka. U kunt de projecten eenmalig of meer structureel ondersteunen.

Voor meer informatie:
Sarvodaya Nederland
p/a Johannes Vermeerstraat 71 huis
1071 DN Amsterdam
020-6760583

info@sarvodaya.nl

KvK 40075056