anbi-logoUw hulp is hard nodig!

Sarvodaya helpt al meer dan 50 jaar arme mensen in Sri Lanka. Sarvodaya Suwasetha richt zich op de meest kwetsbare groepen, zoals  gehandicapten en tienermoeders. De mensen die meestal geen kans krijgen. Help ons mee om de hulp aan die kwetsbare groepen mogelijk te maken. Hoe inspirerend dat werk is kunt u in dit filmpje zien!

NIEUWS

Sarvodaya’s grondlegger en inspirator overleden

Op 16 april 2024 overleed Ahangamage Tudor Ariyaratne, oprichter van de Sarvodaya Shramadana-beweging op 92-jarige leeftijd.

“Sarvodaya betekent bewustwording van allen, van mensen als individu naar de mensheid als geheel. Deze bewustwording heeft spirituele, morele, culturele, sociale, economische en politieke dimensies. Wat we als mensen doen in één van die sectoren heeft invloed op alle andere sectoren”.

A.T. Ariyaratne

Grote donatie van Stichting Mi Corazon

Mi Corazon is een Nederlandse stichting die projecten in ontwikkelingslanden financieel ondersteunt. Belangrijke voorwaarde  voor  financiële steun is dat zelfwerkzaamheid en zoveel mogelijk zelfstandigheid de ontwikkeling bevorderen; Voorwaarden waaraan het CBR-programma van Sarvodaya voldoet: Met (financiële) steun krijgen kinderen met een handicap medische en paramedische hulp en gaan ze naar school. Met behulp van een microkrediet kunnen volwassenen met een handicap in hun eigen onderhoud voorzien. Met een grote financiële donatie van Mi Corazon kon Sarvodaya in 2018 en 2019 al bijna 150 kinderen in een betere toekomst geven. In 2023 besloot Mi Corazon voor een periode van drie jaar, het CBR-programma opnieuw te ondersteunen. Met deze toezegging klopte Sarvodaya Nederland bij Wilde Ganzen aan, die besloot om in 2024 aan de bijdrage van Mi Corazon 50% toe te voegen, In 2024 is daarom € 22.500 beschikbaar om het CBR-programma te versterken en uit te breiden.

Jaarverslag 2022 op de website

Het jaarverslag 2022 van Sarvodaya Nederland staat op de website, inclusief onze financiële verantwoording.

Noodhulp bij Covid

Ook Sri Lanka is behoorlijk ontregeld door Covid-19. Vanaf 19 maart gold voor ruim 2 maanden  een totale lockdown, die de overheid streng bewaakte. Daarna werden maatregelen heel voorzichtig versoepeld. Sarvodaya-Suwasetha is hierdoor in grote problemen geraakt

Soms wel 1/3 van de inkomsten van de opvanghuizen zijn giften van de lokale bevolking in natura: voedsel en andere noodzakelijke spullen voor dagelijks gebruik. Zo bestaat het ‘Nutrition Centre’ (opvang voor kwetsbare baby’s en peuters) dit jaar 40 jaar. In al die tijd heeft Suwasetha nooit zelf melkpoeder of luiers hoeven kopen……… tot dat Covid-19 kwam en de buren of dorpsgenoten niet meer naar buiten mochten.

Suwasetha heeft dertien opvangplekken: voor ouderen, weeshuizen, het tienermoederhuis Ma Savena en het Nutrition Centre. Om ervoor te zorgen dat de bewoners van deze voorzieningen te eten en te drinken hebben, heeft Sarvodaya-Nederland 20.000 euro uit haar reserves overgemaakt voor noodhulp. Sarvodaya Nederland heeft die reserve opgebouwd om onze ondersteuning aan Suwasetha steeds voor een jaar vooruit te kunnen garanderen.

Kun je bijdragen aan deze noodhulp? Wil je helpen daar waar het hard nodig is?

Gebruik dan de donatieknop op onze website. Of maak je donatie over op onze Triodosrekening NL45TRIO0379217430 t.n.v. Sarvodaya Nederland, Hilversum. onder vermelding van noodhulp.

Sinterklaasactie

Onze jaarlijkse Sinterklaasactie heeft dit jaar 900 euro opgeleverd voor de dagverblijven Warakagoda en Thalpavilla.

In gedachten zijn wij bij de slachtoffers en nabestaanden van de afschuwelijke aanslagen in Sri Lanka. We wensen Sri Lankanen van alle bevolkingsgroepen wijsheid en samenleven in vrede toe.

Het bestuur van Sarvodaya Nederland

Lonneker voor Warakagoda

Op een koude 18 maart liepen 180 leerlingen van de Liduinaschool in Lonneker een sponsorloop. De opbrengst was maar liefst 1500 euro. Daarmee kan de keuken van het dagverblijf voor kinderen met een handicap in Warakagoda gerenoveerd worden en krijgt het gebouw een rolstoelingang. Dank aan alle kinderen van de Liduinaschool.

Sarvodaya feliciteert KOOK

KOOK is een organisatie die tweedehands goederen inneemt en verkoopt.
De opbrengst komt ten goede aan kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. Kook heeft 2 projecten van Sarvodaya ondersteunt: 20 mensen met een handicap een toekomst gegeven door middel van een microkrediet en een trainingscentrum voor kinderen met een handicap gerenoveerd.

KOOK bestond op 21 februari 2019 50 jaar.

Wij feliciteerden en bedankten hen.

Grote donatie van Stichting Mi Corazon

Mi Corazon is een Nederlandse stichting die projecten in ontwikkelingslanden financieel ondersteunt. Belangrijke voorwaarde  voor  financiële steun is dat zelfwerkzaamheid en zoveel mogelijk zelfstandigheid de ontwikkeling bevorderen; Voorwaarden waaraan het CBR-programma van Sarvodaya voldoet: Met (financiële) steun krijgen kinderen met een handicap medische en paramedische hulp en gaan ze naar school. Met behulp van een microkrediet kunnen volwassenen met een handicap in hun eigen onderhoud voorzien. Met een grote financiële donatie van Mi Corazon kon Sarvodaya bijna 150 kinderen in 2018-2019 een betere toekomst geven

Thalpawila kinderen met de Tuk Tuk naar het dagverblijf

In april 2017 reden twee Sarvodaya Nederland teams mee met de sponsortocht Tuk Tuk challenge. Van de opbrengst kocht Sarvodaya in Sri Lanka een Tuk Tuk. De kinderen met een handicap van het dagverblijf in Thalpawilla hoeven nu geen lange busreis meer te maken om bij het dagverblijf te komen. De Tuk Tuk chauffeur rijdt 11 kinderen naar en van het dagverblijf; dagelijks rijdt een van de ouders mee voor de veiligheid van de kinderen. Tussen het brengen en halen van de kinderen rijdt de chauffeur betaalde ritjes voor reizigers in de regio. Op die manier worden exploitatie en onderhoud van de Tuk Tuk voor een groot deel gedekt.

Zet uw donatie om in een periodieke gift

Als u ons voor minimaal 5 jaar wilt ondersteunen geeft een periodieke schenking u belastingvoordeel! Bij een periodieke schenking is het volledige bedrag aftrekbaar van de belasting. Maak gebruik van dit voordeel of beter nog, verhoog uw bijdrage en gun ons dit voordeel! Belasting voordeel bij het omzetten van donaties omzetten in een periodieke schenking.

Per jaar geven we minimaal 4 nieuwsbrieven uit! Wilt u die ontvangen? Mail info@sarvodaya.nl en wij sturen u graag de laatste toe. Zo blijft u op de hoogte van onze projecten en de vorderingen die gemaakt worden dankzij uw bijdrage!

HELP VOOR 75 EURO EEN KIND MET EEN HANDICAP

Het Community Based Rehabiliation (CBR) programma van Sarvodaya helpt honderden arme SriLankanen met een handicap; Sarvodaya Nederland wil er in 2020 200 ondersteunen. Voor 75 euro per jaar, 6,25 per maand helpt u één Sri Lankaans kind met medische zorg, revalidatie, begeleiding en scholing.

Doet u mee??

Maak uw bijdrage over op IBAN NL45trio0379217430 o.v.v.CBR, t.n.v. Sarvodaya Nederland, Hilversum.

Tienermoeders

Een meisje van twaalf jaar beviel van een kind als gevolg van incest. In Nederland lijkt dit een uitzondering te zijn, in Sri Lanka komt dit echter helaas regelmatig voor. Eén van onze projecten is het tienermoederhuis Ma Sevana waar deze jonge meisjes en hun kind opgevangen worden. Zij worden begeleid naar een zo zelfstandig mogelijke toekomst.

Sarvodaya Suwasetha helpt deze meisjes! Helpt u ook mee?

U kunt ons direct al steunen met een bijdrage op IBAN NL45trio0379217430 o.v.v. Ma Sevana t.n.v. Sarvodaya Nederland, Hilversum.

SARVODAYA SRI LANKA

Sarvodaya betekent groeien door te delen. Dat is precies wat Sarvodaya doet: geld, arbeid en ideeën delen, zodat mensen zich samen kunnen ontwikkelen. Lang voordat wij in Nederland spraken over “opzomeren” of “de Vogelaaraanpak” van achterstandswijken, microkredieten en empowerment bracht Sarvodaya dat in Sri Lanka al in praktijk. Mensen krachtig maken en zelfredzaam, daar gaat het om.

Sarvodaya Suwasetha richt zich speciaal op die groepen die extra kwetsbaar zijn. Sarvodaya Nederland ondersteunt daarbij. Ook wij delen geld, arbeid en ideeën om het leven van Srilankanen met de minste kansen iets beter te maken. Dat doen we al 40 jaar en strijkstokvrij.

Wilt u meer informatie  of  ons op een andere manier helpen laat ons dat dan weten via info@sarvodaya.nl