Sarvodaya Sri Lanka

De Sarvodaya Shramadana beweging bestaat sinds 1958. De grondlegger van Sarvodaya, A.T. Ariyaratne startte het eerste programma voor dorpsontwikkeling. Sinds die tijd heeft Sarvodaya meer dan 15000 dorpen in Sri Lanka geholpen in hun ontwikkeling. Sarvodaya helpt bij het bouwen van waterputten, scholen en “community-centers, bij vredesopbouw, bij beroepsonderwijs en het organiseren van   werkgelegenheid, Sarvodaya verstrekt microkredieten zodat arme Sri Lankanen in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Sarvodaya is Sri Lanka’s grootste NGO (non governmental organization) en levert al 55 jaar een enorme bijdrage aan de opbouw van de Sri Lankaanse samenleving.

Sarvodaya Suwasetha

Suwasetha geeft sinds 1975 hulp aan de zwakste groepen in Sri Lanka. Suwasetha organiseert hulpprogramma’s en voorzieningen voor gehandicapten, ouderen,  baby’s en peuters in de knel, wees- en straatkinderen en tienermoeders.

Sarvodaya Nederland ondersteunt Ma Savena, het opvanghuis voor tienermoeders en de programma’s voor gehandicapten: twee dagverblijven en het Community Besed Rehabilitation Programme (CBR).

Mogen we twee medewerkers van het CBR aan u voorstellen?

Kumuduni Seneviratne

Ik ben Kumuduni Seneviratne. Ik werk sinds februari 2013 bij Sarvodaya Suwasetha. Ik ben coördinator voor het Community Based Rehabilitation (CBR) programma, dat mensen met een handicap ondersteunt. Vanaf 1985 heb ik voor het CBR programma van de overheid gewerkt en heb dus al 27 jaar ervaring. Ik vind het fijn om bij het CBR Programma van Sarvodaya Suwasetha te werken Het programma helpt mensen met een handicap om een menselijk bestaan op te bouwen.

Gayana Harshini

Sinds 8 maanden ben ik veldwerker voor het CBR Programma van Sarvodaya Suwasetha. Voordat ik hier kwam werken had ik nog geen kennis over mensen met een handicap. Ik vind: mensen met een handicap maken gewoon deel uit van onze maatschappij. Ze hebben dezelfde behoeften en wensen als anderen, zoals goed onderwijs en een baan krijgen en omgaan met anderen. Ze hebben net als anderen toekomstidealen. Het programma helpt mensen met een handicap écht! Op deze manier kunnen we namelijk iets betekenen voor de hele maatschappij.