Sarvodaya Sri Lanka

De Sarvodaya Shramadana beweging bestaat sinds 1958. De grondlegger van Sarvodaya, A.T. Ariyaratne startte het eerste programma voor dorpsontwikkeling. Sinds die tijd heeft Sarvodaya meer dan 15000 dorpen in Sri Lanka geholpen in hun ontwikkeling. Sarvodaya helpt bij het bouwen van waterputten, scholen en “community-centers, bij vredesopbouw, bij beroepsonderwijs en het organiseren van   werkgelegenheid, Sarvodaya verstrekt microkredieten zodat arme Sri Lankanen in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Sarvodaya is Sri Lanka’s grootste NGO (non governmental organization) en levert sinds 1958 een enorme bijdrage aan de opbouw van de Sri Lankaanse samenleving.

Sarvodaya Suwasetha

Suwasetha geeft sinds 1975 hulp aan de zwakste groepen in Sri Lanka. Suwasetha organiseert hulpprogramma’s en voorzieningen voor gehandicapten, ouderen,  baby’s en peuters in de knel, wees- en straatkinderen en tienermoeders.

Sarvodaya Nederland ondersteunt Ma Savena, het opvanghuis voor tienermoeders en de programma’s voor gehandicapten: twee dagverblijven en het Community Besed Rehabilitation Programme (CBR).