Stichting Sarvodaya Nederland, een kleine historie.

 

Sarvodaya Nederland is opgericht in 1981. Het belangrijkste doel was activiteiten te ontwikkelingen, die gebaseerd zijn op de grondprincipes van de Sarvodaya Shramadama Movement in Sri Lanka: geweldloosheid, gelijkheid en samen delen.

De vereniging in Nederland was na de oprichting maar korte tijd actief.

Halverwege de tachtiger jaren kwam Sri Lanka terecht in een burgeroorlog. In Nederland nam de belangstelling voor de Sri Lanka en Sarvodaya-denkbeelden af. De vereniging bleef ‘slapend’, in de hoop op verbetering van de situatie in Sri Lanka. Alleen in Twente bleef een kleine groep zich actief inzetten voor financiële ondersteuning projecten in Sri Lanka.

In 2000 besloot een aantal mensen om de landelijke vereniging nieuw leven in te blazen. Op 9 november 2002 trad een nieuw bestuur aan. Vanaf dat moment werkt Sarvodaya Nederland vooral samen met de Sarvodaya Suwasetha Sewa Society, de “unit for social welfare”.

Sarvodaya Nederland ondersteunt een aantal opvangvoorzieningen, die het niet redden met de beperkte financiële bijdrage van de Srilankaanse overheid. Dat betekent, dat we ieder jaar opnieuw moeten zorgen voor voldoende inkomsten om de continuïteit veilig te stellen. Dat is geen eenvoudige opgave. Veel sponsors willen wel éénmalige en concrete doelen steunen, maar zich niet voor langere tijd aan een organisatie binden. Ook de meeste fondsen subsidiëren alleen op projectbasis. Het vergt veel creativiteit, inventiviteit of soms gewoon ook mazzel om voldoende middelen bijeen te krijgen.

De samenwerking met Suwasetha gaat verder dan alleen financiële steun. Er is ook behoefte aan uitwisseling van kennis en deskundigheid, die in Sri Lanka zelf onvoldoende aanwezig is of nog in de kinderschoenen staat. Werken binnen Sarvodaya is echter geen éénrichtingsverkeer. Er is sprake van een onderlinge wisselwerking en een permanente uitwisseling van opvattingen en ideeën over ontwikkelingssamenwerking, hulpverlening, samenlevingsopbouw, vredesvraagstukken etc.

Sinds 2012 is Sarvodaya Nederland niet langer een vereniging maar een stichting.
De stichtingsvorm biedt de organisatie betere mogelijkheden om haar ondersteunende werkzaamheden t.b.v. Suwasetha op een eigentijdse wijze vorm te geven.