Ruud Souverijn

Mijn naam is Ruud Souverijn, ik ben in 1946 geboren in Amsterdam. Sinds 1971 woon ik met mijn vrouw Maaike in Enschede in het mooie Twente. We hebben drie kinderen en vier kleinkinderen. In mijn werkzame leven heb ik me erg veel beziggehouden met mensen met een handicap of beperking. Hoe kunnen deze mensen deelnemen aan allerlei maatschappelijke activiteiten, net zoals iedereen? Denk hierbij aan de aandachtsvelden als leren, wonen, werken, vrije tijd en sport. Wat voor voorzieningen hebben gehandicapten daarbij nodig en wat moet er binnen de samenleving verbeterd /veranderd worden zodat we echt kunnen spreken van integratie? Deze vragen zijn niet alleen hier in Nederland belangrijk, natuurlijk ook in andere landen, zo ook in Sri Lanka. Waarom Sri Lanka? Vrienden vertelden mij over de Sarvodaya organisatie op Sri Lanka. Over hun werk rondom gemeenschap ontwikkeling, dorpsontwikkeling, het sterk maken van mensen. Daarom heb ik in 1978 meegewerkt aan dorpsontwikkelingsprojecten. Na een aantal jaren kwam vanuit Sri Lanka de vraag of we gehandicapte mensen daar wilden ondersteunen. Dat hebben we toen gedaan door het uitsturen van professionals naar het Community Based Rehabilitation programma. Ik ben een groot aantal jaren voorzitter geweest van Sarvodaya Twente en later Sarvodaya Nederland. We kunnen mensen met een handicap in Sri Lanka sterker maken.

Submit a Comment

Skills

Posted on

maart 17, 2015