Tjallinga Weeshuis steunt Balapitiya Weeshuis

Het Tjallinga Weeshuis is een fonds opgericht in 1541. Het steunt projecten die tot doel hebben het leven  van jongeren die het maatschappelijk en/of economisch moeilijk hebben te verbeteren. Een bestuurslid van Tjallinga Weeshuis was in 2015 in Sbalapitiyari Lanka.

Hij bezocht Sarvodaya en het Balapitiya boys-home van Sarvodaya en was onder de indruk. Terug in Nederland besloot het Tjallinga Weeshuis de exploitatie van het Balapitiya boys-home te gaan steunen, voor tenminste 5 jaar.